Nieuws

Nieuws

Risk Explorer innoveert nu ook bedrijfsmatig acceptatieproces !

Wat Risk Explorer betreft kan het bedrijfsmatige acceptatieproces vanaf nu drastisch worden verbeterd. Tijdens de risicoanalyse worden middels Risk Explorer  vele relevante bedrijfsdata geïnventariseerd en ingekaderd. Deze kunnen vanaf nu in de vorm van een gedetailleerd risicoprofiel door adviseurs digitaal worden gedeeld met risicodragers en gevolmachtigd assurantiebedrijven. Het offreren op basis van uitsluitend een “kopie-polis” of “formulier” behoort tot de verleden tijd.

 

Acceptatieproces vereist relevante bedrijfs- en risicodata

Adviseurs willen graag de best aansluitende verzekeringsoffertes voor hun bedrijfsmatige klanten. Acceptanten willen daar graag aan voldoen, maar dienen daartoe te beschikken over bedrijfsspecifieke en relevante bedrijfs- en risicodata.

Bij het aanvragen van offertes blijkt in 9 van de 10 gevallen dat cruciale gegevens ontbreken. Dat leidt tot vertraging, incomplete offertes en daarmee frustratie voor alle partijen.

Risk Explorer inventariseert diepgaande bedrijfsdata. Dankzij de hoogwaardige technologie worden deze data automatisch omgezet in ‘intelligentie’, waardoor bedrijfsspecifieke, integrale risicoprofielen worden gegenereerd. Veel acceptanten kennen deze risicoprofielen en zouden daar graag over beschikken. Adviseurs die gebruik maken van  de risicoanalysesoftware hebben aangegeven deze risicoprofielen graag te willen delen met acceptanten.

 

Ewout Strijker, Directeur Risk Explorer: “We hebben gezocht naar een online oplossing waarbij op een veilige manier aan deze behoefte kan worden voldaan. We zien het als een kwalitatieve uitbreiding van onze dienstverlening om ook in dit opzicht een bijdrage te kunnen leveren aan verdere professionalisering van het vak.”

 

Broodnodige verandering

Bestaande online portals zijn nog vaak primair gericht op het afsluiten van verzekeringsproducten en geven nauwelijks inzicht in het daadwerkelijke risicoprofiel van een bedrijf, terwijl dit toch de basis is van een goed advies en een uiteindelijke verzekeringsoplossing. Van “onbewust verzekerd of onverzekerd” naar “bewust verzekerd of bewust niet-verzekerd”.  De nieuwe data-exportmogelijkheid binnen Risk Explorer verbetert en versnelt het offerte aanvraagproces voor adviseurs en risicodragers.

 

Wereldwijde issue

Wat in Nederland speelt, speelt wereldwijd. Bij integraal en professioneel risicoadvies is een gestructureerde aanpak onontbeerlijk.

Risk Explorer ontvangt verzoeken uit het buitenland om de adviessoftware aldaar ‘country proof’ te maken. En dat blijkt zeer wel te doen. Er zijn inmiddels plannen voor uitbreiding van de business naar België, Scandinavische landen, het Verenigd Koninkrijk en mogelijk zelfs de Verenigde Staten.