Hoe ondersteunt Risk Explorer jouw adviespraktijk?

Risk Explorer staat garant voor een volledige en grondige analyse van bedrijfsmatige risico’s. Risk Explorer stelt u in staat om, ongeacht de omvang van het bedrijf, op een zeer efficiënte manier automatisch een compleet risicoanalyse rapport te genereren.

Waarom Risk Explorer

Als het om verzekeringen gaat willen ondernemers eigenlijk maar 3 dingen weten, namelijk:

1)         Hoe weet ik zeker dat ik doorlopend op de beste manier verzekerd ben?

2)         Hoe weet ik zeker dat ik de beste prijs betaal?

3)         Hoe wordt ik bijgestaan ingeval van schade?

De punten 2 en 3 zijn onlosmakelijke gekoppeld aan de bedrijfsvoering binnen je eigen kantoor.

Risk Explorer wil je echter graag helpen om te excelleren op het eerste onderdeel. In onze beleving is dat ook het belangrijkste onderdeel, want als dát niet klopt, gaat het bij de andere punten per definitie verkeerd. Echter juist op dít onderdeel gaat het (te) vaak fout in de praktijk. En als adviseur word je nu juist afgerekend op de kwaliteit van je advies. Dat is immers het bestaansrecht van je vak.

 

Wat gaat er in de kern fout bij zakelijke advisering?

60% van de bedrijfsverzekeringen sluit niet aan bij het bedrijfs- en risicoprofiel van bedrijven. Dat leidt ingeval van schade tot onvolledige of geen schade-uitkeringen en daarmee verband houdende financiële problemen voor bedrijven. Maar ook tot een toenemend aantal claims richting de betreffende adviseurs.

 

Waarom gaat het nu eigenlijk fout?

Heel simpel. Zakelijke risico- en verzekeringsadvisering kan eigenlijk niet ‘uit het hoofd’ of middels een checklist. Een bedrijfsmatige omgeving met al zijn unieke (verborgen) risico’s wordt steeds complexer. Ook de juridische context maakt het steeds lastiger om een gedetailleerd risicoprofiel feilloos in kaart te brengen. En dat is nu juist wat wél moet. Dat vormt immers de basis van ieder risico- en verzekeringsadvies.

 

De ‘menselijke maat’

Als ‘mens’ hebben we te maken met de beperkingen van onze ‘menselijke maat’ en de daarmee verband houdende ‘valkuilen’. Bij ieder bedrijf moet je als adviseur maar net weten wat je moet weten. En uitsluitend die enig juiste vragen leiden tot die enig juiste antwoorden. En díe moet je zien te krijgen, want je moet de dwarsverbanden hiertussen ook nog eens weten te leggen. En daarbij mag je geen facet over het hoofd zien. Dat is eigenlijk niet te doen. Dáárdoor ontstaan hiaten in verzekeringsdekkingen. Niet omdat we ons best niet doen, maar omdat we het niet beter kunnen!

Dit realiseerden we ons in 2007. We hebben wereldwijd gezocht naar bestaande ‘software’ die ons hierbij kon ondersteunen. Die bleek er niet te zijn. We besloten om het zelf te gaan ontwikkelen. Daar hebben we 4 jaar aan gewerkt, maar het is gelukt.

 

Risk Explorer®

Risk Explorer® is intelligente risico-analysesoftware, waarmee adviseurs hun ‘beste risicoadvies binnen het kortste tijdsbestek’ maken.

Wij voegen ‘technologie’ toe aan jouw ‘ambachtelijke vakmanschap’. Je weet vanaf nu wat je in iedere unieke bedrijfssituatie moet weten. Je vergeet nooit meer iets. Ziet niets meer over het hoofd. De software helpt je om ieder detail op uiterst efficiente wijze in kaart te brengen. Risk Explorer® legt volledig geautomatiseerd dwarsverbanden tussen de geïnventariseerde data en genereert een compleet analyserapport. Jij als adviseur voegt hier je persoonlijke vakmanschap aan toe en je bent klaar!

Door periodiek het risicoprofiel bij je klanten te updaten, blijft je advies dat ook. En dat willen je klanten ook, want als die schade per ongeluk toch komt, heb je een verzekerde schade.

En nog iets, concurrenten hebben geen kans meer bij je klanten, omdat ze het ‘niet beter kunnen’.

 

Gratis online demo

Mocht je benieuwd zijn geworden naar de wijze waarop jij en je klanten kunnen profiteren van Risk Explorer®, dan nodigen we je uit om je in te schrijven voor een live/online demo.

Robin Drenth (CCO) laat je via ‘screen-sharing’ ‘op afstand’ zien hoe professioneel de tool in elkaar zit en hoe makkelijk het werkt.