Hoe ondersteunt Risk Explorer jouw adviespraktijk?

Risk Explorer inventariseert en actualiseert op grondige wijze het risicoprofiel van jouw klanten. Eenvoudig, snel en volledig geautomatiseerd.

Meer over Risk Explorer

Als het om verzekeringen gaat, willen klanten eigenlijk maar 3 dingen weten, namelijk:

1)         Hoe weet ik zeker dat ik doorlopend op de beste manier verzekerd ben?
2)         Hoe weet ik zeker dat ik de beste prijs betaal?
3)         Hoe wordt ik bijgestaan ingeval van schade?

De punten 2 en 3 zijn onlosmakelijk gekoppeld aan de bedrijfsvoering binnen je eigen kantoor.

Risk Explorer wil je echter graag helpen om te excelleren op het eerste punt. In onze beleving is dat ook het belangrijkste onderdeel, want als dát niet klopt, gaat het bij de andere punten per definitie verkeerd. Echter juist op dít onderdeel gaat het (te) vaak fout in de praktijk. En als adviseur word je nu juist afgerekend op de kwaliteit van je advies. Dat is immers jouw bestaansrecht.

Wat gaat er in de kern fout bij zakelijke advisering?
60% van de bedrijfsverzekeringen sluit niet aan bij het bedrijfs- en risicoprofiel van bedrijven. Dat leidt ingeval van schade tot onvolledige of geen schade-uitkeringen en de daarmee samenhangende financiële consequenties. Maar ook tot een toenemend aantal claims richting de betreffende adviseurs.

Waarom gaat het nu eigenlijk fout?
Om twee redenen:
1. Zakelijke risico- en verzekeringsadvisering kan eigenlijk niet ‘uit het hoofd’ of middels een checklist. Een bedrijfsmatige omgeving met al zijn unieke (verborgen) risico’s wordt steeds complexer. Ook de juridische context maakt het steeds lastiger om een gedetailleerd risicoprofiel feilloos in kaart te brengen. En dat is nu juist wat wél moet. Dat vormt immers de basis van ieder risico- en verzekeringsadvies. Je moet bij ieder willekeurig bedrijf weten wat je moet weten. Anders vraag je niet wat je moet vragen en krijg je niet de antwoorden die je had moeten hebben. Ook moet je dwarsverbanden tussen de data zien te herkennen, op basis waarvan je tot een advies komt. 
2. Adviseurs zijn niet dagelijks op de hoogte van wat zich afspeelt bij klanten. En klanten weten niet wat ze jou moeten melden. Daar zit dus een 'actualiteit-gap'. Jij weet niet wat je had moeten weten op het moment dat er een ontwikkeling speelde.

Risk Explorer® (zakelijk, particulier & AOV)
Risk Explorer® is intelligente risico-analysesoftware, waarmee adviseurs hun ‘beste risicoadvies binnen het kortste tijdsbestek’ maken.
Wij voegen ‘technologie’ toe aan jouw ‘ambachtelijke vakmanschap’. Je weet vanaf nu wat je in iedere unieke bedrijfs- en persoonlijke situatie moet weten. Je vergeet nooit meer iets. Ziet niets meer over het hoofd. De software helpt je om ieder detail op uiterst efficiente wijze in kaart te brengen. Risk Explorer® legt volledig geautomatiseerd dwarsverbanden tussen de geïnventariseerde data en genereert een compleet analyse- of bezoekrapport. Jij als adviseur voegt hier je persoonlijke vakmanschap aan toe en je bent klaar!

Risico Mutatie Check®
Klanten weten niet welke tussentijdse bedrijfsontwikkelingen ze de adviseur moeten melden en adviseurs ‘ondervragen’ hun klanten niet wekelijks. Binnen de verzekeringsdienstverlening is kennelijk sprake van een risicovolle ken-je-klant-‘gap’. De ‘Meldplicht’ van de klant en de ‘Zorgplicht’ van de adviseur lopen langs elkaar heen.
Wij hebben binnen Risk Explorer® de zogenaamde Risico Mutatie Check ontwikkeld. We hebben 5 ‘risico-indicatoren’ gedefinieerd in de vorm van 5 sleutelvragen die op ieder soort onderneming en ieder soort risicoprofiel van toepassing zijn. Afhankelijk van de mutatie-gevoeligheid van een bedrijf wordt een periodieke frequentie ingeregeld per klant. Klanten ontvangen (volledig geautomatiseerd vanuit Risk Explorer®) per e-mail de RMC. Adviseurs krijgen een e-mail nadat de klant de RMC heeft beantwoord. Door periodiek het risicoprofiel bij je klanten te updaten, blijft je advies dat ook. En dat willen je klanten ook, want als die schade per ongeluk toch komt, heb je een verzekerde schade.

Masterclass-opleiding 'In 4 stappen naar het beste risicoadvies'
Deze praktijkopleiding maakt onlosmakelijk deel uit van de licentieovereenkomst met Risk Explorer.
Aan de hand van een daadwerkelijke praktijkcasus leer je als adviseur structuur aan te brengen in het ontwikkelen en uitwerken van je beste risico- en verzekeringsadvies (met behulp van de Risk Explorer Software).
Je leert:
-    Hoe je een adviesgesprek opbouwt;
-    Wat je waarom dient te weten van een onderneming;
-    Welke vragen je moet stellen en hoe je dat doet;
-    Wanneer je moet doorvragen;
-    Hoe je de ‘echte' antwoorden krijgt;
-    Hoe je dwarsverbanden legt tussen deze antwoorden;
-    Hoe je je advies opbouwt;
-    Hoe je op een integrale manier jouw meest professionele adviesrapport ontwikkelt;

De Masterclass duurt 1 volledige en geheel verzorgde dag. 
Bij de praktijkopleiding wordt gebruik gemaakt van Risk Explorer en het praktijk-/werkboek ‘In 4 stappen naar het beste risicoadvies’. Tevens ontvang je gratis een exemplaar van het meest recente boek van Ewout Strijker 'In 4 stappen naar een Onverslaanbare Organisatie'. Dit boek leert je hoe je een unieke en onderscheidende marktpositie opbouwt als ondernemer.

Gratis online demo
Mocht je benieuwd zijn geworden naar de wijze waarop jij en je klanten kunnen profiteren van Risk Explorer®, dan nodigen we je uit om je in te schrijven voor een live/online demo.
Robin Drenth (CCO) of Robin Strijker (Sales Executive) laat je via ‘screen-sharing’ ‘op afstand’ zien hoe professioneel de tool in elkaar zit en hoe makkelijk het werkt.

Direct geïnteresseerd en overtuigd? Meld je dan aan via deze link!